Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlaline Yönelik Şikayet Başvuru Esasları

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında yönetmelik gereği Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayet başvurusunun aşağıdaki prosedür izlenerek yapılması gerekmektedir.

Noter Kanalı, KEP Belirtilen yöntemlerle Şirketimize başvurabilirsiniz.

“Gerçek Kişi” olması halinde başvuru da iletilmesi gereken bilgiler:

 • Türk Patent ve Marka Kurumunca düzenlenen hak sahipliğini gösterir tescil belgesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen bandrol formu ya da 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki meslek birlikleri bakımından faaliyet belgesi.
 • Şikâyette bulunanın Adı, Soyadı
 • TC kimlik numarası
 • Adres bilgileri
 • E-posta adresi ve varsa KEP adresi
 • Şikâyet konusu ürünün fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dair gerekçe ve deliller.
 • Şikâyete konu ürünü gösterir internet adresi ve ilan numarası
 • Gerçek kişi adına Vekil sıfatı ile başvuruda bulunulması halinde vekalet verenin ve vekilin anılan bilgileri ile vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir belge.
 • Şikâyet başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda başvuru sahibinin doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair imzalı beyanı /Kaşeli dilekçe.

“Tüzel Kişi” olması halinde başvuru da iletilmesi gereken bilgiler:

 • Türk Patent ve Marka Kurumunca düzenlenen hak sahipliğini gösterir tescil belgesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen bandrol formu ya da 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki meslek birlikleri bakımından faaliyet belgesi.
 • Ticari ünvanınız
 • Adres bilgileriniz
 • E-posta adresi varsa KEP adresi bilgileriniz
  Şikâyet konusu ürünün fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dair gerekçe ve deliller.
 • Şikâyete konu ürünü gösterir internet adresi ve ilan numarası
 • Tüzel kişi adına Vekil sıfatı ile başvuruda bulunulması halinde vekalet verenin ve vekilin anılan bilgileri ile vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir belge.
 • Şikâyet başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda başvuru sahibinin doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair imzalı /Kaşeli dilekçe.
 • Dâhili iletişim sistemi (https://www.sahibinden.com/destek) sayfamızdan giriş yaparak “Kategori” seçeneği altından “Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusu” seçeneğini seçerek başvurabilirsiniz.

İlgili formu yukarıdaki Tüzel veya Gerçek kişi olmanıza göre seçerek eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Eksik olan itiraz başvurusu işleme alınmaz ve eksik olan bilgiler konusunda başvuru sahibine bilgilendirme yapılır.

Bu alandan sadece “Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusu” alınmaktadır. Farklı talepler bu alandan kabul görmemektedir.

“Marka Patent” başvuruları için “Kategori “altında “Evrak Gönderimi”> “Evrak Gönderim Nedeni” olarak “Marka Tescili “ seçilerek iletilmelidir.

Mevzuat konusunda detaylı bilgi için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39927&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.